Intelektinių interesų aprėptis Kosto Ostrausko epistolikoje

Virginija Paplauskienė

Santrauka


Straipsnyje aptariamas Kosto Ostrausko epistolinis palikimas, esantis Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Visa archyvinė medžiaga: nuotraukos, dokumentai, rankraščiai, laiškai, spaudiniai, yra saugoma rašytojo rinkinyje. Ši medžiaga sudaro svarbią Lietuvos kultūros istorijos dalį. Bandant suvokti išeivijos dramaturgo gyvenimo ir kūrybos kelią, epistolinis palikimas tampa neįkainojamu šaltiniu. Straipsnio tikslas – apibrėžti Ostrausko laiškuose besiskleidžiančius intelektinius interesus. archyvinė medžiaga suteikia plačias galimybes susipažinti ne tik su rašytojo gyvenimu, bet ir pateikia naujų faktų apie išeivių gyvenimą Vokietijoje, Australijoje ir Amerikoje.

Esminiai žodžiai: laiškas, drama, muzika, teatras, egzilis.


Visas tekstas:

PDF