Postmodernistinio žaidimo taisyklės Kosto Ostrausko kūryboje

Ingrida Ruchlevičienė

Santrauka


Kostas Ostrauskas – vienas įdomiausių XX amžiaus lietuvių dramaturgų. 1944 metais emigravęs į Vakarus, pasikeitusioje kultūrinėje, literatūrinėje aplinkoje jis įžvelgia kūrybinę laisvę, kūrybiškumo stimulą ir aptiktas naujoves reflektuoja savo kūryboje. Toji refleksija atsiveria jo tekstų idėjiniame ir formos lygmenyse. „Gadameriškam“ kūrybiniam žaidimui sukurti Ostrauskas naudoja vėlyvojo avangardizmo ir postmodernistinio meno metodus: žanrinių ribų niveliaciją, absurdo dramos techniką, intertekstualumą, reliatyvios prasmės kūrimą ir kt. Tokios „žaidimo taisyklės“ leidžia jam subtiliai ar drastiškai, bet tikrai naujai interpretuoti egzistencines tiesas, besiskleidžiančias dramų turinyje.

Tai sieja lietuvių dramaturgą su postmodernistais, laužiusiais tuomet įsigalėjusio intelektualaus modernizmo pretenzingos meno estetikos kanonus. Nesuklysime teigdami, kad tuomet stulbinusios Ostrausko draminės inovacijos šiuolaikinės literatūros kontekste tebėra neįprastos ir įdomios.

Esminiai žodžiai: žaidimas, absurdo drama, mikrodrama, intertekstualumas, reliatyvumas.


Visas tekstas:

PDF