Literatūrinis jaunųjų kūrėjų gyvenimas 2008–2012 metais

Saulius Vasiliauskas

Santrauka


Šio straipsnio tema yra tiesiogiai susijusi su asmeniniu autoriaus dalyvavimu įvairiose literatūrinėse bendruomenėse 2008–2012 metais. Pamatinė darbe naudojama kategorija „jaunieji“ apibūdina bendraamžius, gimusius Sąjūdžio metu ar nepriklausomoje Lietuvoje, poezijos ir prozos kūrėjus, aptariamuoju laikotarpiu dalyvavusius įvairiuose literatūriniuose susibūrimuose, festivaliuose. Dėmesys skiriamas kultūriniam ir socialiniam kontekstams. Kai kurie 2008–2012 metų literatūros reiškiniai vertinami praeityje buvusių aktualių, bet šiandien jau išnykusių įvykių, renginių, leidinių šviesoje. Pagrindiniai straipsnio šaltiniai – įvairios publikacijos kultūrinėje spaudoje: apžvalgos, pokalbiai, recenzijos etc. taip pat remiamasi asmeniniais laiškais, pokalbiais su straipsnyje analizuojamų veiklų organizatoriais, dalyviais, leidinių redaktoriais. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: ką šios įvairios veiklos davė jauniesiems kūrėjams, kaip veikė jų, būsimųjų rašytojų, tolesnius kūrybinius žingsnius.

Esminiai žodžiai: jaunieji kūrėjai, literatūrinis gyvenimas, sambūriai, draugijos, renginiai, kultūrinė spauda.


Visas tekstas:

PDF