Tarp Igno Šeiniaus ir Scheyniaus

Viktorija Kvietkauskaitė

Santrauka


Recenzuojama: Sigutė Radzevičienė, Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje. Vilnius: Vilniaus Pedagoginio universiteto leidykla, 2011.

Visas tekstas:

PDF