Rytų ir Vakarų konfliktas Levo Tolstojaus romane Karas ir taika

Eugenijus Žmuida

Santrauka


Straipsnyje aptariama, kaip Levo Tolstojaus romane Karas ir taika sprendžiama rusų tautai aktuali tapatybės problema. Rytų ir vakarų kultūrų konfliktas matomas kaip vidinis. Išorinė prancūzų invazija į Rusijos teritoriją tampa akstinu išryškinti vidines problemas ir visuomenės poliariškumą, kurį romano autorius perteikia binarinių opozicijų, apimančių daugumą vaizduojamojo pasaulio aspektų, principu. Šio principo idėjinis pagrindas yra racionalus arba intuityvus santykis su gyvenimu. Santykio dvilypumas kuria įtampos lauką, kuriame sukasi svarbiausių personažų ir visos Rusijos gyvenimas. Romanas atveria autoriaus pasirinkimą grįžti prie nacionalinių vertybių, šį pasirinkimą patvirtina atitinkamai interpretuojama istorija. Straipsnyje sąmoningai atsisakyta aptarti Tolstojaus romaną filosofinių ir kultūrologinių darbų, svarstančių šią sudėtingą rytų-vakarų temą, kontekste. Analitiniu struktūriniu metodu koncentruojamasi į imanentinį romano pasaulį, siekiama pabrėžti organizacinius šio sudėtingo romano principus, padedančius išryškinti esmines autoriaus nuostatas keliamo konflikto klausimu.

Esminiai žodžiai: Tolstojus, romanas, karas, taika, konfliktas, binarinės opozicijos.


Visas tekstas:

PDF