Tolstant nuo socialistinio realizmo: karas Alfonso Maldonio poezijoje

Donata Mitaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama karo tema Alfonso Maldonio poezijoje. Maldoniui rūpėjo karo aukos, didvyriai jo nedomino. Antrojo pasaulinio karo tema leido poetui kritiškai pažvelgti į lietuvių nacionalinio charakterio stereotipus. Tipiškai sovietiškai, nužymėdamas kontrastą tarp karo metų tragedijos ir šviesios dabarties, Maldonis pradėjo ir svarbią jam Holokausto temą, tačiau vėliau jis kalbėjo apie užmarštį, o vėliausiuose, jau po mirties išspausdintuose eilėraščiuose – liko tik ironija ir sarkazmas, nes aukos ir tikroji istorijos tiesa niekam nerūpi. Karo temos Maldonio kūryboje evoliucija atspindi ne tik jo vieno poezijos raidą, bet ir kintančius tiesos pasakymo būdus ir galimybes sovietinėje poezijoje.

Esminiai žodžiai: Maldonis, sovietinė poezija, socialistinis realizmas, karas, Holokaustas.


Visas tekstas:

PDF