Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje Karys XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose

Lina Kasparaitė - Balaišė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami vaizduojamojo meno kūriniai – karikatūriniai piešiniai, publikuoti karinės spaudos laikraštyje Karys XX a. 3–4 dešimtmečiuose, kuriuose atsispindi Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo realijos. Pirmasis pasaulinis karas, po jo sekusios Lietuvos Nepriklausomybės kovos, įtempti politiniai santykiai su kaimynine Lenkija ir artėjančio naujo pasaulinio karinio konflikto nuojautos nulėmė Lietuvos kariuomenės rengimo ir parengties tobulinimo gaires. Karių kovinis rengimas turėjo būti vienu iš pagrindinių elementų, nusakančių kariuomenės efektyvumą išsaugant valstybės suverenitetą, todėl šiam rengimui buvo skiriama daug dėmesio. Tuometėje karinėje spaudoje yra publikuota karikatūrinių piešinių, susijusių būtent su koviniu rengimu. Iš viso buvo publikuotos 667-ios karikatūros, iš kurių 114-a buvo tiesiogiai susijusios su koviniu rengimu, tai sudarė 17 % visų karikatūrų. Pateiktieji piešiniai ne visiškai atitinka tradicinės karikatūros sampratą, nes neturi satyros ar ironijos bruožų, visuose piešiniuose vyrauja linksmi vaizdai, kuriuos papildo humoristiniai tekstai. Išanalizavus šias karikatūras, išryškėja ne tik siekis populiarinti karių kovinį rengimą, bet ir propaguoti karinę tarnybą.

Piešinių pagalba sukurtas patrauklus karinės tarnybos įvaizdis buvo aktualus tuometinių realijų kontekste, nes darė įtaką pilietiniam gyventojų sąmoningumui. Karikatūriniuose piešiniuose pasireiškiantys kovinio rengimo elementai atskleidžia Lietuvos kariuomenės vadovybės siekį populiarinti lauko taktines pratybas ir pėstininkus. Šiam siekiui įgyvendinti karikatūrų piešimui buvo pasitelkiami ne tik kariai, bet ir profesionalūs karikatūristai.

Esminiai žodžiai: kovinis rengimas, karikatūra, piešinys, spauda, karys.


Visas tekstas:

PDF