Tolstančios atminties variacija rašytojų išsivadavimo tema

Ginta Čingaitė

Santrauka


Mindaugas Tamošaitis, Prieštaringas iš(si)laisvinimas: Lietuvos rašytojai tautinio atgimimo laikotarpiu


DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ts.2016.8


Visas tekstas:

PDF