Autoriaus intencijos, arba Vandos Juknaitės publicistika

Gitana Vanagaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Vandos Juknaitės Nepriklausomybės pirmojo dešimtmečio publicistika. Laikomasi nuostatos, kad publicistikos faktiškasis ir aksiologinis lygmenys, jų suponuojama prasmė tiesiogiai susiję su autoriaus intencijomis, kurias paneigė formaliosiomis teorijomis paženklinta XX amžiaus antroji pusė. Juknaitės publicistinių straipsnių interpretacija nesiekia rekonstruoti nei pirminės intencijos, nei pirminių prasmių. Tokia rekonstrukcija, pasak Hanso Georgo Gadamerio, būtų sterili reikšmės komunikacija. Teksto prasmė neapsiriboja autoriaus intencijomis, ji remiasi pokalbio, klausimo ir atsakymo dialektika, leidžiančia iš dabarties laiko užklausti istorinį laiką, arba praeitį. Tokiam pokalbiui kalba besiverianti autoriaus intencija tampa nuoroda.

Esminiai žodžiai: publicistika, autorius, intencija, hermeneutika, prasmė, kontekstas.


Visas tekstas:

PDF