Asmenybės archetipo našta Imanto Ziedonio suvokimuose

Ilga Šuplinska

Santrauka


Asmenybės archetipas (pagal Carlą Gustavą Jungą) reiškia ir kelią, ir galutinį tikslą. Imanto Zieduonio epifanijos yra sugestyvi literatūra, kuri skirtingai ir įvairiais būdais  gali paveikti ir individualų skaitytoją, ir ištisas skaitytojų kartas. Rašytojas giliausiu vertikaliu lygmeniu apmąsto individo ir visuomenės procesus, žmogaus ir gamtos ritmą ir judesį.

Šiame straipsnyje tiriami asmenybės archetipų variantai, kelio, ėjimo samprata, pirma, atsižvelgiant į kelio kryptį ir pobūdį (aplink, arti, tiesiai, ir t. t.). Antra, į tyrimo lauką įtraukiant galimus lyrinio „aš“ saviidentifikacijas ir savivokos proceso ženklus. Trečia, telkiant dėmesį į egzistenciškai reikšmingų klausimų pasikartojimus ir sankaupas. Ketvirta, aktualizuojant veiklos, bendradarbiavimo svarbą kelyje į save, į savo antrąjį „aš“.

Esminiai žodžiai: Ziedonis, epifanija, kelias, asmenybės archetipas, identifikacija.


Visas tekstas:

PDF