Teksto slėpiniai


"Teksto slėpiniai" – periodinis mokslo darbų žurnalas, nuo 1998 metų leidžiamas Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistinių tyrimų centro. Žurnale spausdinami mokslo straipsniai:

  • literatūros kūrinių analizės ir interpretacijos teorijos ir metodų klausimais;
  • literatūros kūrinių analizės ir interpretacijos pavyzdžiai, lyginamieji tyrimai;
  • recenzijos;
  • mokslinių publikacijų vertimai;
  • literatūros didaktikos

Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų ir kitomis kalbomis. Mokslo straipsnyje turi būti nurodomas tyrimų objektas, tikslas, metodai, skiriamos straipsnio struktūrinės dalys, gale pateikiami mokslinio tyrimo rezultatai arba išvados. Straipsnius recenzuoja du rezencentai (taikoma peer-reviewed sistema). Žurnalas yra šiose duomenų bazėse:

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License