Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
Vol 16 (2013) Antikinis mitas Vinco Mykolaičio‑Putino poemoje „Prometėjas“ Santrauka   PDF
Rima Kasperionytė
 
Vol 16 (2013) Antrojo Pasaulinio karo patirtys Eduardo Mieželaičio kūryboje: konfliktas tarp bolševikinės ideologijos ir skaitytojo lūkesčių Santrauka   PDF
Elena Baliulytė
 
Vol 16 (2013) Asmenybės archetipo našta Imanto Ziedonio suvokimuose Santrauka   PDF
Ilga Šuplinska
 
Vol 15 (2012) Atverta literatūros gyvybingumo paslaptis Santrauka   PDF
Juozas Mureika
 
Vol 16 (2013) Autoriaus intencijos, arba Vandos Juknaitės publicistika Santrauka   PDF
Gitana Vanagaitė
 
Vol 16 (2013) Estezės beieškant Vinco Mykolaičio‑Putino romane „Altorių šešėly“ Santrauka   PDF
Vytautas Martinkus
 
Vol 15 (2012) Intelektinių interesų aprėptis Kosto Ostrausko epistolikoje Santrauka   PDF
Virginija Paplauskienė
 
Vol 18 (2016) Intymumas Antano Vaičiulaičio laiškuose žmonai Joanai Abramikaitei Santrauka   PDF
Neringa Klišienė
 
Vol 17 (2015) Jono Juškaičio rinkinys Mėlyna žibutė apšvietė likimą: modernėjimo linkmės Santrauka   PDF
Virginija Balsevičiūtė - Šlekienė
 
Vol 18 (2016) Juslių poetika Jono Juškaičio poezijoje Santrauka   PDF
Virginija Balsevičiūtė - Šlekienė
 
Vol 16 (2013) Karo patirčių estetizavimas Marcelijaus Martinaičio ir Juditos Vaičiūnaitės memuaristikoje Santrauka   PDF
Vilma Popovienė
 
Vol 17 (2015) Kinas ir sovietinė atmintis apie Antrąjį pasaulinį karą: Baltarusijos kino studijos atvejis Santrauka   PDF
Dangiras Mačiulis
 
Vol 15 (2012) Kodėl Pijus nebuvo protingas, arba požiūrių į psichikos ligonius modeliai XX amžiaus antros pusės lietuvių literatūroje Santrauka   PDF
Loreta Mačianskaitė
 
Vol 15 (2012) Kosto Ostrausko architeatras: „Balys iš Baibokų“ Santrauka   PDF
Reda Pabarčienė
 
Vol 15 (2012) Kosto Ostrausko ir Kazio Sajos politinio teatro ypatumai Santrauka   PDF
Ginta Čingaitė
 
Vol 18 (2016) Kultūros mokymas ar mokymas apie kultūrą? Santrauka   PDF (English)
Maya Daraselia, Tamar Jojua
 
Vol 17 (2015) Lietuvos Antrojo pasaulinio karo egzilio memuarai kaip pasipriešinimo aktas sovietinėje literatūroje Santrauka   PDF (English)
Monika Pokorska – Iwaniuk
 
Vol 17 (2015) Lietuvos kariuomenės rengimo karikatūriniai piešiniai laikraštyje Karys XX amžiaus 3–4 dešimtmečiuose Santrauka   PDF
Lina Kasparaitė - Balaišė
 
Vol 15 (2012) Literatūrinis jaunųjų kūrėjų gyvenimas 2008–2012 metais Santrauka   PDF
Saulius Vasiliauskas
 
Vol 16 (2013) Liudo Vasario moterys, arba poeto gimimo kelias Santrauka   PDF
Gintaras Lazdynas
 
Vol 18 (2016) Lyginamoji rainistika Lietuvoje ir naujos jos perspektyvos: Rainio eilėraščių rinkinio "Galas ir pradžia" ir Putino rinkinio "Tarp dviejų aušrų" paralelės Santrauka   PDF
Vigmantas Butkus
 
Vol 16 (2013) Naujojo istorizmo žvilgsniu į absurdo dramą Santrauka   PDF
Reda Pabarčienė
 
Vol 17 (2015) Nuo impresionizmo į simbolizmą: Oskaro Milašiaus Rudens daina Santrauka   PDF
Nijolė Vaičiulėnaitė - Kašelionienė
 
Vol 17 (2015) Partitūros Kosto Ostrausko kūrybos rinktinėje Paskutinis kvartetas Santrauka   PDF
Giedrė Smolskaitė
 
Vol 15 (2012) Pasaulio kultūros kalbinimai Kosto Ostrausko dramose Santrauka   PDF
Aušra Martišiūtė - Linartienė
 
1 - 25 viso 35 1 2 > >>